Kwai Fong, Kwai Chung

Shop E, G/F, Shing Wah Building, 23-39 Shing Fong Street, Kwai Fong, New Territories
G/F, On Shing Building, 21 Tai Pak Tin Street, Kwai Chung, New Territories
Shop B06-B07, G/F, Shek Lei Shopping Centre, Phase 2, 110 Tai Long Street, Kwai Chung, New Territories
Shop No. 1, G/F, Fu Tak House, Tai Wo Hau Estate, 15 Tai Wo Hau Road, Kwai Chung, New Territories
Shop No. 209B, 1/F, Fu Pik House, Tai Wo Hau Estate, 15 Tai Wo Hau Road, Kwai Chung, New Territories
Shop D, G/F, Lifeng Industrial Building, 2-8 Industrial Street, Kwai Chung, New Territories
G/F, Silka Tsuen Wan, Hong Kong, 119 Wo Yi Hop Road, Kwai Chung, New Territories
Shop Nos. 1A, 1B and 1D, Lower Floor, Kwai Chung Garden, 50-56 Wo Yee Hop Road, Kwai Chung, New Territories
Shop Nos. 16 and 29, G/F, Yi Fat Building, 186-218 Wo Yee Hop Road, Kwai Chung, New Territories
Shop C003, G/F, Cho Yiu Centre, Cho Yiu Estate, 6 King Cho Road, Kwai Chung, New Territories
Shop 212, Level 2, Kowloon Trade Centre, 51 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, New Territories
Shop No. 5, G/F, Luen Hei House, Kwai Luen Estate, Kwai Chung, New Territories
Shop No. 1, G/F, Kwai Shing East Shopping Centre, Kwai Shing East Estate, Kwai Chung, New Territories
Shop No. 1, G/F, Kwai Chung Arcade, Kwai Chung Estate, Kwai Chung, New Territories
Shop 1, Grandview Terrace, 11 Lai Kong Street, Kwai Chung, New Territories
Shop 1, G/F, Yin Lai Court Shopping Centre, 180 Lai King Shan Road, Kwai Chung, New Territories
Shop No. 1, Lai Yiu Market, Lai Yiu Estate, Kwai Chung, New Territories
Shop No. 2, G/F, Tin On House, Nos. 78-84 and 88-96 Shek Yam Road, Kwai Chung, New Territories
Shop Nos. 1-2 and 12-13, Kwai Kin House, Kwai Fong Estate, 177 Hing Fong Road, Kwai Chung, New Territories
Shop No. 5, G/F, Phase 1, Tai Hung Fai (Kwai Chung) Centre, 77-81 Container Pier Road, Kwai Chung, New Territories

Featured collection